Zpět na úvod

Zásady zpracování osobních údajů a používání cookies

Provozovatel těchto webových stránek a správce osobních údajů je Miroslav Zavřel (DIA Studio), se sídlem Březinova 61, Mimoň, 471 24, IČ: 08562091.

Dále jako „provozovatel“, „my“, „správce“.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek www.diastudio.cz, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech DIA Studio dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob.

DIA Studio je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). DIA Studio se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména GDPR.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

1.1. Za účelem zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

1.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

1.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

GOOGLE ANALYTICS, GOOGLE ADWORDS

1.4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

1.5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

1.6. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

1.7. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše.

1.8. V rámci služby Google Analytics využívá i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých stránek (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

1.9. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde. .

SKLIK.CZ

1.10. Dále využíváme na svých webových stránkách reklamní funkce Sklik.cz provozované společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5. Služba slouží k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Více informací naleznete zde.

FACEBOOK BUSINESS

1.11. Dále využíváme na svých webových stránkách reklamní funkce Facebook business provozované společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Služba slouží k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Více informací naleznete zde.

2. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

2.1. Při zpracování osobních údajů společností DIA Studio nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost DIA Studio zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

2.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost DIA Studio zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

2.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost DIA Studio zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti DIA Studio

2.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost DIA Studio. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti DIA Studio jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 12.

2.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost DIA Studio zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, telefon (+420) 234 665 111, web: www.uoou.cz.

3. Užívání sociálních pluginů

3.1. Webové stránky obsahují také sociální pluginy třetích stran:

3.2. Tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností DIA Studio, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

4. Kontaktní údaje správce osobních údajů

4.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je:

Miroslav Zavřel (DIA Studio)

Březinova 61

Mimoň, 471 24

IČ: 08562091

4.2. Subjekty údajů se mohou obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv na telefon (+420) 607 672 850 nebo e-mail zavrel@diastudio.cz.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 31.1.2020.